Csöbör Katalin

MiskolcKossuth utca 16.1. választókerület
2017 May. 30 14:59

Átkeresztelték a selyemréti iskolát

A reformáció 500. évfordulója alkalmából Szalay Sámuel református püspök nevét vette fel a miskolci Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola.

 

Mint Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok a május 18-án rendezett ünnepségen kifejtette: a névválasztással a keresztyén értékrend iránti elköteleződést és a Kárpát-medencei reformátussághoz való tartozást szeretné megerősíteni a három éve egyházkerületi fenntartásban működő intézmény. Ugyanakkor elmondta, hogy Szalay Sámuel neve kiváló munkára kötelez, aminek a megvalósításához a fenntartó, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók együttes munkája szükséges. – Legyetek büszkék arra, hogy olyan névadója van az intézményeteknek, aki példaértékű volt az egyházkerületben és a régió határain túl! – hangsúlyozta a főgondnok.

 

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő az európai keresztyén értékek megtartására és megerősítésére hívta fel a figyelmet, ami véleménye szerint csakis „a templomon és az iskolán keresztül” lehetséges. Emlékeztetett, hogy a második világháború után nehéz helyzetbe kerültek az egyházak és az egyházi iskolák, ezért is büszke arra, hogy ma ennyi reformátusintézmény működhet Miskolcon.

 

 

Gulyás Ágnes igazgatónő hangsúlyozta, hogy a Tiszáninneni Református Egyházkerület 2014-ben igent mondott az iskolára és annak jövőjére.

 

– Úton vagyunk. Az úton pedig fontos, hogy előre és hátrafelé egyaránt nézzünk. Mindig legyen előttünk cél és irány, amerre haladhatunk a 21. század oktatási világában. Legalább ennyire fontos, hogy feltegyük magunknak a kérdést: mit hozhatunk magunkkal a múltból, ami megerősítheti szolgálatunkat a mában? Így került elénk Szalay Sámuel neve, akinek hitéről, tenni akarásáról, jövőbe tekintő lelkületéről és munkásságáról sokat hallottunk – mondta Gulyás Ágnes, aki hozzátette, hogy Szalay Sámuel példa az intézmény számára, mert Istenre figyelt és szolgálata során mindig kereste a fejlődés útját.

 

 

Csomós József református püspök úgy vélte, hogy a névváltozás fordulópont, ami az intézmény szellemiségében is megjelenik. Felhívta a figyelmet arra, hogy az iskola csak akkor lesz stabil, a hosszú távú fejlesztés eredményeit élvező és a gyermekek számára kitörési pont, ha az oktatók naprakészen, magas szintű szakmaisággal végzik munkájukat. Végül átadta Szalay Sámuel portréját, melynek nagyobb testvére a Lévay Gimnázium egyik termét díszíti majd.

Szalay Sámuel 1749 és 1761 között a miskolci református gimnázium igazgatója volt. 1761-1770-ig miskolci lelkipásztorként, 1770-1792 között a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökeként szolgált. Tevékenységével korszerűbb körülményeket teremtett az iskolázás számára. A tanulmányi szerkezet átalakításával megteremtette a fejlődés lehetőségét. Szalay Sámuel munkássága azért is volt meghatározó, mert kezdeményezte és rendkívüli energiával szervezte az egyházkerület és a sárospataki főiskola misszióját a cseh-morva protestantizmus újjáépítésében.

Csöbör Katalin

Miskolc, Kossuth utca 16.
eseménynaptár